Embellishment – Terry Scott

20141203-TScott-01

20141203-TScott-02

20141203-TScott-03

20141203-TScott-04

20141203-TScott-05

20141203-TScott-06

20141203-TScott-07

20141203-TScott-08

20141203-TScott-09

20141203-TScott-10

20141203-TScott-11

20141203-TScott-12

20141203-TScott-13

20141203-TScott-14

20141203-TScott-15

20141203-TScott-16

20141203-TScott-17

20141203-TScott-18

20141203-TScott-19

20141203-TScott-20

20141203-TScott-21

20141203-TScott-22

20141203-TScott-23

20141203-TScott-24

20141203-TScott-25

20141203-TScott-26

20141203-TScott-27

20141203-TScott-28

20141203-TScott-29

20141203-TScott-30

20141203-TScott-31

20141203-TScott-32

Turning Tomorrow's Treasures